Pachete de servicii medicale

Print

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, ambulatoriul de specialitate de medicină dentară ș.a.m.d. ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Documentul include o listă a serviciilor și medicamentelor disponibile.  


 Servicii medicale


1 Click here to Click here toSee Preview 1 Click here to Close Preview 1 Click here to start the order process Click here to getPachete de servicii medicale