Medicamente

Print

Documetul conține lista pe ani, a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.


 Medicamente


1 Click here to start the order process Click here to getMedicamente