Drepturile și obligațiile asiguraților

Print

Asigurările sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. 

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Documentul cuprinde o serie de informații utile cu privire la pachetul de servicii medicale de bază.


 Drepturile i obligaiile asigurailor


 

1 Click here to Click here toSee Preview 1 Click here to Close Preview 1 Click here to start the order process Click here to getDrepturile și obligațiile asiguraților